top of page
  • Writer's pictureEmre Ayhan

Food Miles: Tüketimin Gezegene Maliyeti

Globalleşen dünya hepimizin daha hızlı yaşamasını ve her türlü mal ve hizmete kolayca ulaşabilmesini beraberinde getirdi. Yaşadığımız yerde yetişmediğini bildiğimiz gıdalar da dahil, her türlü meyve ve sebzeyi her dönem market raflarında bulabilmemiz mümkün. Peki o gıdaların tabağınıza ulaşana kadar alması gereken mesafeyi ve harcanan enerjiyi hiç düşündünüz mü?


Food miles; Türkçesiyle "Besin Menzili" ya da "Gıda Mili" kavramı, gıdanın yetiştirildiği yerden nihai olarak satın alındığı veya son kullanıcı tarafından tüketildiği yere kadar katettiği mesafeyi tanımlıyor. Son zamanlarda bu tanımın kapsamı sadece transfer değil üretim için harcanan enerji ve kirliliği de içine alacak şekilde genişlemekte. Bu kavram ilk kez 1990’lar Birleşik Krallıkta ortaya atıldı ve gıdanın karbon ayak izi gibi çevresel etkilerinin hesaplanmasında kullanılmakta. Kara, hava, deniz, nasıl olursa olsun taşıtlar etrafı kirletir. Lojistik, gıda kaynaklı emisyonun yaklaşık %20’sini oluşturuyor ve gelişmiş ülkelerde bu oran %50’ye kadar çıkabilmekte. Yani aldığımız tarım ürününün bize gelmek için aldığı yol uzadıkça, aslında doğaya verdiğimiz zarar da nispeten artmakta. Elbette her ürünü kendi kendimize, yeterince üretmemiz mümkün değil fakat yerel üretimi desteklemek hem gıda menzilini azaltmaya hem de bölgesel ekonomik kalkınmaya yardımcı olacaktır.


  • Sizde bu sayfadan ürünlerin gıda milini yaklaşık olarak hesaplayabilirsiniz!


Emre Ayhan


 

İleri Okuma:

https://www.gdrc.org/uem/footprints/food-miles.html

https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/facts-about-food-miles

https://www.gidahatti.com/haber/11562777/gida-milleri-gida-kaynakli-emisyonlarin-5te-1inden-sorumlu38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page