top of page
 • Writer's pictureTUBA TÜRK ÇINAR

COVID-19 PANDEMİSİNDE İŞE DÖNÜŞ

Bu yazı, COVID-19 salgını nedeniyle değişen bir çalışma ortamında işverenlerin ve çalışanların güvenli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olmayı amaçlayan tavsiyeler içermektedir.


Koronavirüs pandemisinin ardından, hastalığın yayılmasıyla mücadele etmek için iş yerlerini etkileyenler de dahil olmak üzere bir dizi önlem alındı. Önlemlerin niteliği ve kapsamı, hareket kısıtlamaları ve zorunlu olmayan faaliyetlerin askıya alınmasından, bir alanı işgal eden kişi sayısının sınırlandırılmasına, belirli faaliyetlerin yasaklanmasına ve bireysel hijyen önlemlerine uyulması zorunluluğuna kadar uzandı. Uygulamalar pandemi şartlarında sektörlere, mesleklere ve bireylerin kişisel sağlığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çoğu çalışan işlerini uzun süre evlerinden idare etti. Önlemlerle COVID-19 bulaşma oranında yeterli bir azalma sağlandığı verileri üzerinden, iş faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına izin verildi. Aşılama ile zamanla tedbirlerin gevşemesi söz konusu olacaksa da "normal" iş aktivitelerinin ne ölçüde veya ne zaman devam edebileceği açık değildir. Enfeksiyon oranlarında gelecekteki artışları önlemek için belirli önlemlerin bir süre daha yürürlükte kalması veya bir noktada yeniden uygulanması gerekebilir. COVID-19 krizi, çok kısa sürede yeni prosedür ve uygulamaları hayata geçirmek ya da iş ve iş faaliyetlerini askıya almak zorunda kalmaları sonucunda işverenler ve işçiler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği, işe devam etmek veya sürdürmek için pratik destek sunar ve COVID-19'un bulaşmasını önleyebilecek düzenlemelerde bulunur.

Risk değerlendirmenizi güncelleyin ve uygun önlemleri alın

Normal çalışma koşullarında olduğu gibi, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi hem fiziksel hem de psikososyal çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğini, COVID-19 önlemleri kapsamında yönetmek için başlangıç ​​noktasıdır. İşverenler, çalışma sürecinde bir değişiklik olduğunda risk değerlendirmelerini gözden geçirmek ve ruh sağlığını etkileyenler de dahil olmak üzere tüm riskleri göz önünde bulundurmak zorundadır.

Risk değerlendirmesini revize ederken, sorunlara neden olan anormalliklere veya durumlara ve bunların kuruluşun uzun vadede daha dayanıklı olmasına nasıl yardımcı olabileceğine dikkat edilmelidir. İşçileri ve temsilcilerini dahil etmenin önemini unutmadan iş güvenliği danışmanlığı aldığınız uzmanlara danışarak risk değerlendirmenizi revize ediniz. Değerlendirmenizin daha sağlıklı olabilmesi adına bölgenizdeki COVID-19 durumu hakkında yetkililerden bilgi alınız. Risk değerlendirmesi güncellendikten sonra bir sonraki adım uygun önlemlerle bir eylem planı yapmaktır. Aşağıda, böyle bir eylem planı hazırlanırken dikkate alınması gereken pandemi ile ilgili konulara ilişkin bazı örnekler verilmiştir.

İş yerinde COVID-19'a maruz kalmayı en aza indirmek

İş yerinde COVID-19'a maruz kalmayı azaltmak için güvenli çalışma uygulamaları: önce risklerin değerlendirilmesini ve ardından kontrol hiyerarşisi uygulanmasını gerektirir. Bu, öncelikle riski ortadan kaldırmak ve bu mümkün değilse, çalışan maruziyetini en aza indirmek için kontrol önlemlerinin alınması anlamına gelir. İlk önce toplu önlemlerle başlayın ve gerekirse bunları kişisel koruyucu ekipman (KKD) gibi bireysel önlemlerle tamamlayın. Aşağıda bazı kontrol önlemleri örnekleri verilmiştir, ancak bunların tümü doğası gereği tüm işyerleri veya işler için geçerli olmayacaktır. İşe özgü spesifik tedbirleri, iş güvenliği danışmanınızın destekleri ile alabilirsiniz.

 • Şu an için yalnızca temel işleri gerçekleştirin; bazı işleri riskin daha düşük olduğu zamana ertelemek içinde bulunduğunuz durum için en uygunu olabilir. Mümkünse, hizmetleri şahsen yerine uzaktan (telefon veya video) sağlayın. İş yerinde yalnızca iş için gerekli olan çalışanların bulunmasını sağlayın ve üçüncü şahısların varlığını en aza indirin.

 • İşçiler arasındaki fiziksel teması mümkün olduğunca azaltın (örneğin toplantılar veya molalar sırasında). Görevlerini tek başlarına güvenli bir şekilde gerçekleştirebilen ve hareket ettirilemeyen özel ekipman veya makine gerektirmeyen çalışanları izole edin. Örneğin, mümkün olduğunda boş bir ofiste, personel odasında, kantinde veya toplantı odasında yalnız çalışmalarını sağlayın. Mümkünse, hassas durumdaki işçilerden (yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları (hipertansiyon, akciğer veya kalp sorunları, şeker hastalığı dahil olanlar veya kanser tedavisi görenler veya başka bir bağışıklık sistemi baskılanması ) olanlar) ve hamile işçilerden evden çalışmalarını isteyin . Yüksek risk altında olanlar da tele-çalışmaya ihtiyaç duyabilir. ( Bu yazı genel tedbirleri içerir. Bazı iş kollarında yalnız çalışmak işin doğası gereği büyük riskler içermektedir.)

 • Müşterilerle ve müşteriler arasındaki fiziksel etkileşimi ortadan kaldırın, bu mümkün değilse sınırlandırın. Örneğin, çevrimiçi veya telefonla siparişler, temassız teslimat veya yönetimli giriş (aynı zamanda dışarıdaki kalabalıktan kaçınılırken) ve hem içeride hem de dışarıda fiziksel mesafelendirme yoluyla.

 • Malları teslim ederken, bunu bina dışından teslim alma veya teslimat yoluyla yapın. Sürücüleri kabinde iyi hijyen konusunda bilgilendirin ve onlara uygun temizlik jeli ve mendil sağlayın. Teslimat işçilerinin uygun önlemlerle (bir seferde sadece bir kullanıcıya izin verilmesi ve düzenli temizlik gibi) tuvalet, kafeterya, soyunma odaları ve duşlar gibi tesisleri kullanmasına izin verilmelidir.

 • Özellikle aralarında iki metrelik bir mesafeyi koruyamıyorlarsa, işçiler arasına geçirimsiz bir bariyer yerleştirin. Bariyerler, plastik kaplama, bölmeler, hareketli çekmeceler veya depolama birimleri gibi öğeler kullanılarak amaca yönelik veya doğaçlama yapılabilir. Saksı bitkileri veya taşıma arabaları gibi boşlukları olan veya takılıp düşme veya nesnelerin düşmesi gibi yeni bir risk oluşturan şeylerden kaçınılmalıdır. Bariyer kullanılamıyorsa, örneğin her iki yanında en az iki boş masa bulunmasını sağlayarak işçiler arasında ek boşluk oluşturulmalıdır.

 • Yakın temas kaçınılmazsa, 15 dakikadan az tutun. Vardiya başlangıcında ve sonunda işinizin farklı bölümleri arasındaki teması azaltın. Bir kafeteryayı, personel odasını veya mutfağı paylaşan insan sayısını azaltmak için yemek molalarının zamanlamasını düzenleyin. Banyolarda ve soyunma odalarında aynı anda yalnızca bir çalışan olduğundan emin olun. Ana kapıya, aynı anda yalnızca bir kişinin girmesini sağlamak için tuvaletlerden birinin ne zaman kullanıldığını gösteren bir işaret koyun. Temizlik ve sanitasyon görevlerini dikkate almak için vardiyaları düzenleyin.

 • Uygun yerlere sabun ve su veya uygun el dezenfektanı yerleştirin ve çalışanlara ellerini sık sık yıkamalarını tavsiye edin. İş yerinizi, özellikle tezgahları, kapı kollarını, aletleri ve insanların maruz kaldığı diğer yüzeyleri sık sık temizleyin.

 • Mümkünse iyi havalandırma sağlayın, pencereleri ve kapıları açık havada temiz hava akışına izin verecek şekilde açın.

 • İş yerinde ve araba, kamyonet ve toplu taşıma gibi tüm kapalı, ortak alanlarda cerrahi veya 'hijyenik' yüz maskelerinin kullanılmalıdır. Bu yüz maskeleri, başkalarının dokunduğu yüzeylere düşen öksürme veya hapşırma yoluyla atılan damlacıklar ve solunan aerosol yoluyla koronavirüsün yayılmasını önleyen, başkaları tarafından solunana kadar havada asılı kalan bir hijyen önlemi olarak tasarlanmıştır.

 • Tüm uygulanabilir güvenlik önlemlerini uygulamanıza rağmen ek bir enfeksiyon riski belirlediyseniz, gerekli tüm KKD'leri sağlayın. Çalışanları doğru KKD kullanımı konusunda eğitmek, yüz maskeleri ve eldivenlerin kullanımına ilişkin mevcut yönetmeliklere ve yönergelere uyduklarından emin olmak önemlidir .

 • İş yeri girişine ve görülebilecekleri diğer alanlara hastayken evde kalmayı, öksürme ve hapşırma görgü kurallarını, el hijyenini özendiren posterler asınız.

 • Gerektiğinde işyerinde bulunmayı sınırlamak için esnek izin ve uzaktan çalışma ile ilgili politikaları uygulamaya koyun.

 • Görevlere ek personel atamak ve işçilerden çalışma alanlarını düzenli bırakmalarını istemek gibi uygun önlemleri alarak temizlik personeli üzerinde aşırı iş yükünden kaçının. Çalışanlara, içindekilere temas etmeden boşaltabilmeleri için plastik torba ile kaplı kağıt mendil ve çöp kutuları sağlayın.

İşçileri dahil et

İşçilerin ve temsilcilerinin İSG yönetimine katılımı, başarının anahtarı ve yasal bir zorunluluktur. Bu, COVID-19 ile ilgili olarak iş yerlerinde alınan önlemler için de geçerlidir. Planlanan değişiklikler ve geçici süreçlerin pratikte nasıl işleyeceği hakkında önceden çalışanlarınıza ve/veya temsilcilerine ve sağlık ve güvenlik temsilcilerine danışmanız önemlidir. Riskleri değerlendirmek ve yanıtlar geliştirmek için çalışanlarınızla birlikte çalışmak, iyi sağlık ve güvenlik uygulamasının önemli bir parçasıdır. Sağlık ve güvenlik temsilcileri ile sağlık ve güvenlik komiteleri, önleyici tedbirlerin tasarlanmasına yardımcı olmak ve bunların başarıyla uygulanmasını sağlamak için benzersiz bir konumdadır.

Taşeron işçilerinin de bu sisteme nasıl dahil edilebileceği konusunda uygun düzenlemelere gidin.

Hasta olan işçilere dikkat edin

İş yeri hekimleri ve sağlık hizmetleri, hasta olan işçilere nasıl bakılacağı ve işlerinde yapılması gerekebilecek herhangi bir düzenleme konusunda tavsiyede bulunmak için en iyi konumdadır. Eğer bir iş sağlığı hizmetiniz yoksa bu konuları hassasiyetle ele almanızı şiddetle tavsiye ederim.

Kaynaklar:

https://oshwiki.eu/wiki/COVID19:_Back_to_the_workplace__Adapting_workplaces_and_protecting_workers


TUBA TÜRK ÇINAR

Biyogüvenlik Uzmanı


62 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page